Safety Moments kotisivujen taustakuva.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Safety Moments Tmi.
Osoite: Toppolantie 10 as. 2, 14700 Hauho
Puhelin: 045-2686336
Sähköposti: asiakaspalvelu@safetymoments.fi
Yhteyshenkilö: Sami Mäki, vastaava hoitaja

Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään yrityksen työntekijöiden ja sen entisten työntekijöiden (toimintaan liittyvien
organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden henkilötietoja).

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Yrityksen käyttämien rekisterien tarkoituksena on ajantasainen kirjanpito yrityksen palveluksessa
olevista henkilöistä sekä heidän turvallisuusalan luvista. Rekisterien sisällön sanelee laki
yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä henkilötietolaki. Joissain tapauksissa rekisterin pitäminen
perustuu myös yritysten väliseen sopimus- ja salassapitomääräyksiin.


Henkilötunnuksen ja turvallisuusalan lupien osalta käsittelyperusteena on se, että rekisteröity
voidaan yksilöidä luotettavasti ja yksiselitteisesti Rekisteröidyn oikeusturvan sekä etujen ja
oikeuksien varmistamiseksi. Työvuorokirjanpidon tarkoitus on työaikalakiin ja työturvallisuuslakiin.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Safety Momentsin työntekijöiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita
työsuhteeseen liittyviä tarpeellisia tietoja.

Näitä tietoja ovat:
• Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
• Rekisteröiden henkilötunnus
• Rekisteröidyn kotipaikka
• Rekisteröidyn sähköpostiosoite
• Rekisteröidyn puhelinnumero
• turvallisuusalan luvat
• turvallisuusalan lupien voimassaolo
• muiden mahdollisten lupien voimassaolo
• työsopimustiedot
• työvuorotiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään sekä jossain tapauksissa viranomaisilta.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Safety Momentsin järjestelmään
sekä Excel-tiedostoihin, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä
tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset
käyttäjätunnukset ja salasanat.


Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja niiden käyttöä valvotaan. Käytetyt työasemat ja
tallennusmediat ovat salattu vähintään yksinkertaisella salauksella ja VPN-protokollalla.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yrityksen yhteistyökumppaneille sekä valvovalle viranomaiselle
(poliisi). Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


Henkilötietoja voidaan siirtää myös teknisen palveluntarjoajille järjestelmän toteuttamiseksi, mikäli
tämä on välttämätöntä. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän
yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan
lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika

Viranomaisvalvonnan turvaamiseksi ja rikosten selvittämiseksi turvallisuusalan elinkeinoluvan
haltijan on järjestettävä työvuorokirjanpito niin, että liikkeen asiakirjoista voidaan selvittää kunkin
vartijan ja järjestyksenvalvojan työvuorot, vartijan vartioimisalueet ja vartioimiskohteet sekä
järjestyksenvalvojan toimialueet (työvuorotiedosto). Työvuorotiedostoon saadaan tallettaa
vartijoiden ja järjestyksenvalvojien sukunimi ja etunimet.


Tiedot henkilöstötiedostosta on hävitettävä viiden vuoden kuluttua palvelussuhteen päättymisestä
ja tiedot työvuorotiedostosta asiakirjan laatimista seuraavan toisen kalenterivuoden lopussa. Jos
tietojen tallettamisessa käytetään automaattista tietojenkäsittelyä, valvonnassa tarvittavien tietojen
on oltava saatavina selväkielisinä.

Rekisteröidyn oikeudet

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
milloin tahansa:


• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot;
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
• vaatia henkilötietojensa poistamista;
• peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.


Yritys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn
henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta
sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai
työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty
soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen jussi.koukkunen@safetymoments.fi.

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Safety Moments Tmi
Mäki Sami
Toppolantie 10 as 2.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 5.4.2020.

Safety moments verkkosivuston tietosuoja

Safety Moments on uusi turvallisuusalan monialayritys.
Verkkosivustomme osoite on: https://safetymoments.fi.

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi?

Evästeet

Jos jätät tietojasi sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Analytiikka

Kenelle jaamme tietosi

Tietosi päätyvät tämän sivuston ylläpitäjälle sähköpostitse.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt teitoja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Minne lähetämme tietosi

Kirjattuja tietoja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

yhteystiedot

Safety Moments Tmi

asiakaspalvelu@safetymoments.fi
010 200 4969

Mäki Sami
Toppolantie 10 as 2, 14700 Hauho