Safety Moments

SINUN TURVANASI

Safety Moments on uusi turvallisuusalan monialayritys, joka yhdistää vuosikymmenten kokemuksen niin yksityisen turvallisuusalan (järjestyksenvalvonta, vartiointi, koulutus ja pelastussunnitelu) kuin valtion (palo- ja pelastustoimi, poliisi, vankeinhoito) yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämänkaltaista monialaista osaamista saman katonalla on harvalla yksityisen turvallisuusalan yrityksellä Suomessa.

Tarkoituksemme on tarjota räätälöityjä turvallisuuspalveluita juuri sinun yrityksesi käyttöön tarpeenmukaisena kokonaisuutena. Laaja-alainen asiantuntemuksemme antaa pohjan mitä erilaisimpiin toimeksiantoihin, olivatpa ne yksityistilaisuuksien, yleisötilaisuuksien, pienten pubien tai yökerhojen järjestyksenvalvontaa, pelastussuunnitelmien laatimista, turvallisuuskävelyitä (havaittuihin puutteisiin puuttumista) tai vartiointitoimeksiantoja mitä erilaisimmissa kohteissa. Safety Momentsin liikeidea on asiakaslähtöinen, asiakas määrittää tietysti lain puitteissa millaisia turvallisuuspalveluita tarvitsee ja Safety Moments toteuttaa ne.

JÄRJESTYKSENVALVONTA

ANNISKELURAVINTOLAT

Safety Moments tarjoaa ammattitaitoisia ja kokeneita asiakaspalveluhenkisiä järjestyk-senvalvojia niin pieniin kuin suuriinkin anniskeluravintoloihin ja yökerhoihin. Toimintamme ensisijainen päämäärä on
tarjota jokaiselle ravintolassa kävijälle viihtyisä ja häiriöistä vapaa ravintolailta. Järjestyksen-valvoja tekee suurimman osan työstään ravintolan ovella ja ennaltaehkäisee mahdol-liset häiriöt jo ennalta asiakasvalinnan avulla, perustuslain yhdenvertaisuuspykäliä noudat-taen. Safety Momentsilla on käytössään pitkän linjan ammattilaisia, jotka tunnistavat mahdol-liset häiriökäytökseen syyllistyvät ja ennakolta estävät heidän pääsynsä ilman voimakeinoja. Ensisijaisesti pyritäänkin, että voimakeinoja käytetään vain tarpeen tullen. Kaikki Safety Momentsin työntekijät ovat saaneet koulutuksen voimakeinojen käyttöön ja osaavat käyttää niitä lievimmän haitan mukaan.

KOULUTUSPALVELUT

Koulutuspalvelut ovat kehityksen alla ja onnis-tuvat myös Safety Momentsin kautta. Järjestyksenvalvojan peruskurssit, voiman-käytön lisäkoulutus ja voimankäyttö-välineiden koulutus. Kauttamme onnistuu myös esimerkiksi ravintolan henkilökunnalle toimin-taa uhkatilanteissa ja uhkaavasti käyttäytyvän henkilön kohtaamisessa.

JÄRJESTYKSENVALVONTA

TAPAHTUMAT

Safety Moments tarjoaa suuriin ja pieniin tapahtumiin järjestyksenvalvonta henkilö-kuntaa. Järjestyksenvalvojien ytimen muo-dostaa kokenut vakituinen henkilökunta ja
sen lisäksi yhteistyökumppanimme tarjoaa mahdollisen lisähenkilökunnan, mikäli tapahtuman koko ja kokoontumislain vaa-timukset sitä edellyttävät. Voimme käyttää myös tilapäisiä järjestyksenvalvojia, mikäli
valvova viranomainen näin vaatii. Yhteistyö-kumppaniemme kautta saamme paikalle myös koulutetun ensiapuhenkilöstön.

Kysy rohkeasti paketti-tarjouksista lisää Safety Momentsin asiakaspalvelusta:

asiakaspalvelu@safetymoments.fi

paikallisvartiointi

Voimme toimittaa koulutettuja vartijoita esimerkiksi Kelan, sosiaalitoimen, terveys-asemien ja muiden kunnan tai valtion laitos-kiinteistöihin, mikäli näissä kohteissa on kohonnut häiriökäytöksen tai väkivallan
riski. Tämä vähentää poliisisoittoja ja turvaa henkilökunnan työ- ja asiointirauhan. Nyt Korona-aikana paikallisvartioinnin tarve korostuu ja Safety Moments tarjoaa kilpailukykyiseen hintaan sosiaali- ja
terveystoimen kohteisiin paikallisvartiointia potilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi. Safety Momentsin palvelu-kokonaisuuteen kuuluu myös lyhytaikaiset toimeksiannot, jos jossain virastossa ilmenee toistuvia häiriöitä. Kokemuksemme mukaan pelkkä vartijan läsnäolo riittää rauhoittamaan tilanteen ja takaamaan henkilökunnalle työrauhan.

pelastussuunnittelu ja
turvallisuus suunnitelmat

Yrityksemme palveluksessa on palo- ja pelastuspuolen ammattilaisia sekä turvallisuus valvojan erikoisammattitutkinnon suorittaneita henkilöitä, jotka räätälöivät juuri teidän yrityk-sellenne pelastuslain vaatimat pelastus- ja turvallisuus suunnitelmat sekä turvallisuus oh-jeet mm. hätäpuhelujen soittamista varten. Voimme myös järjestää turvallisuuskävelyn, jossa tunnistamme mahdolliset vaaralliset kohteet esimerkiksi keittiötiloissa, alku-sammutuskaluston riittävyyden, poistumis-reittien asianmukaisuuden sekä kouluttaa yrityksenne henkilöstön vaara- ja uhkatilanteita varten.

Mitä ihmiset sanovat safety moments palvelusta

Kiitos raportista ja palveluistanne, oli ilo tehdä yhteistyötä tuttujen ihmisten kanssa!

Asiakas

Pitkäjänteinen yhteistyö on tuottanut hedelmää. Mahtavan asiakkuuden ja yhteistyön lisäksi olemme myös ystävystyneet. Loistava porukka!

Ravintolan omistaja

© Copyright 2023 Safety Moments. Kaikki oikeudet pidätetään.